Paide Muusikakoolist

Paide Muusikakool on asutatud 1958. aastal. Õppetööga alustati 3. novembril, kui õppima asus 50 õpilast.

Õppestruktuur Paide Muusikakoolis koosneb järgmistest astmetest:

 • eelkool (õppurid vanuses 5-7 aastat);
 • noorem aste  I – IV klass
 • vanem aste  V – VII klass
 • lisa-aasta

Muusikakoolis on kaks osakonda:

 • Põhiõppe osakond
 • Vaba õppekavaga osakond (ainult instrumendi õpe)

Paide Muusikakoolis on võimalik õppida:

 • klaver
 • tšello
 • viiul
 • kitarr
 • flööt
 • klarnet
 • saksofon (alt, sopran, tenor)
 • trompet
 • tromboon
 • altsarv
 • eufoonium
 • tuuba
 • löökpillid
 • akordion
 • pärimusmuusika (lõõts ja kannel)
 • laul

Õpitavate erialade baasil tegutsevad klaveriansamblid, flöödiansambel, kitarriansamblid, keelpilliansambel, puhkpilliansamblid, löökpilliansambel,  noorte sümfoniettorkester.

2022/2023 õppeaastal õpib Paide Muusikakoolis 130 õpilast. Paide Muusikakoolis töötab 21 õpetajat.

Õppetöö Paide Muusikakoolis toimub teooriaainetes (solfedžo ja muusikaajalugu), grupiõpetuses (ansamblid) ja individuaalõppena erialaainetes.

Tule Paide Muusikakooli õppima!