Eelkool

Eelkooli oodatakse 5-7-aastaseid muusikahuvilisi lapsi. Avaldusi eelkooli võetakse vastu aastaringselt. Eelkooli astujaile musikaalsuse katseid ei korraldata, piisab 5-7-aastase lapse seadusliku esindaja avaldusest. Eelkooli lõpetanud õppurid peavad samuti läbima katsed põhiõppesse astumiseks.

Eelkooli õppetasu on 15 € kuus

Põhiõpe

Õppima oodatakse muusikahuvilisi kooliealisi lapsi alates 7. eluaastast. Kandidaat peab ette valmistama ühe temale meelepärase laulu esimese salmi. Kooli astumiseks tuleb veel läbida musikaalsuse katsed, mis sisaldavad:

  • Laulmist – laulu esitamine vabal valikul
  • Helide järele laulmist
  • Mälu (lühikeste ettemängitud motiivide järgi laulmine la-silbil)
  • Harmoonilist kuulamist (ettemängitud kooskõlade kuulamine – 1, 2 või 3 heli)
  • Rütmi (ettekoputatud motiivide järgi koputamine)

NB! Muusikakoolis õppimine on tasuline.

Õppetasu rahvastikuregistri järgselt Paide linnas elavale õppurile on  25€ kuus (alates 1.01.2023). Väljastpoolt Paide linna teeninduspiirkonda on õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks 2023/2024 õppe-perioodil 255 € kuus.

Täiskasvanute õpe

Täiskasvanute õppesse vastuvõtukatseid ei toimu. Õppimissoovi korral esitatakse direktorile avaldus ning vabade kohtade olemasolul saavad täiskasvanud õppida instrumenti vaba õppekava alusel. Täiskasvanud õppuri kuutasu on 40 €

Õppetöö kestab 7 aastat ja on jagatud nooremaks (1-4. klass) ja vanemaks astmeks (5-7. klass). Nädalas on noorema astme õpilasel 2 pillitundi (akadeemilist tundi) ja rühmatunnina 2 solfedžotundi (akadeemilist tundi), Kolmandas klassis lisandub üldklaver 0,5 tundi (akadeemilist tundi).

Vanemas astmes lisandub muusikaajalugu 1 tund (akadeemilist tundi).

Hindamine toimub 10-palli süsteemis, õppetöö on jagatud kaheks semestriks. See tähendab, et õpilased saavad tunnistuse 2 korda aastas.

Vaata erialasid ja õpetajaid
Lae alla sisseastumisavaldus
Lae alla avaldus täiskasvanule