Paide Muusikakooli ajalugu

Mõte luua Paides muusikakool tekkis 1958. aastal. Seda toetas tolleaegne Eesti NSV Kultuuriministeerium ja kohalik kultuuriosakond. Leidus ka algul kahtlejaid, kas ikka leidub piisavalt muusikahuvilisi lapsi Paide linnas, kuid kahtlused osutusid asjatuks. Õpilasi tuli küllaga, kes isa-ema käekõrval, mõned koguni üksinda. Esimeseks direktoriks oli Magda Laikre ning õppetööd alustati 3. novembril 50 õpilasega.

Esimesteks lõpetajateks 1963. aastal olid neli akordionisti. Samal aastal valmis ka Paides uus keskkooli hoone, kus muusikakool üüris õhtupoolikuti 7 klassiruumi. Tugevnes küll kooli terviklikkuse tunne, kuid täielikku probleemilahendust koolile see siiski ei toonud.

1968. – 1969. aastatel tähistati kooli 10. aastapäeva, kus esines ka kooli sümfoniettorkester. Aktiivselt võtsid kultuurisündmustest osa ka akordionistid, pianistid ning enamik noori puhkpilli-mängijaid mängisid tolleaegses Järva Tarbijate kooperatiivi puhkpilliorkestris.

1973. aasta jaanuaris sai kool omale kasutamiseks vanad Paide Polikliiniku ruumid, kus iga õpetaja sai omale klassi, kuid maja vajas remonti, mida ka 1978. aastal tehti.

1983. aasta septembril kasvas muusikakooli õpilaste arv (koos Türi filiaaliga) üle 200.

1990. aasta augustis koliti vana maja hoovile ehitatud juurdeehitisse, mis oli kubatuurilt ligi kolm korda suurem vanast majast.

1999. aastal sai Paide Muusikakool omale logo, mille autoriks on Vello Aesma.

Paide Muusikakool täna

2023/2024 õppeaastal õpib Paide Muusikakoolis 129 õpilast. Paide Muusikakoolis töötab 20 õpetajat.

Paide Muusikakoolis toimub õppetöö järgmistel erialadel: klaver, viiul, tšello, kitarr, flööt, klarnet, saksofon, altsarv, trompet, tromboon, löökpillid, akordion, pärimusmuusika, laul.

Õpitavate erialade baasil tegutsevad klaveriansamblid, flöödiansambel, kitarriansamblid, keelpilliansambel, puhkpilliansamblid, löökpilliansambel,  noorte sümfoniettorkester.

Õppetöö Paide Muusikakoolis toimub teooriaainetes (solfedžo ja muusikaajalugu), grupiõpetuses (ansamblid) ja individuaalõppena erialaainetes.

Tule muusikakooli õppima