Eelkool

Eelkooli oodatakse 6-8-aastaseid muusikahuvilisi lapsi. Avaldusi eelkooli võetakse vastu aastaringselt. Eelkooli astujaile musikaalsuskatseid ei korraldata, piisab vaid 6-8-aastase lapse vanema avaldusest. Ka eelkooli lõpetanud õppurid peavad läbima muusikalised katsed põhiastmesse astumiseks.

Eelkooli õppetasu on 13 € kuus

Põhiõpe

Põhiõppesse võetakse õppima muusikahuvilisi kooliealisi lapsi alates 7. eluaastast. Kandidaat peab omaltpoolt ette valmistama ühe temale meelepärase laulu esimese salmi. Kooli astumiseks tuleb veel läbida musikaalsuskatsed, kus kontrollitakse:

  • Laulmist – laulu esitamine vabal valikul
  • Helide järele laulmist
  • Mälu (lühikeste ettemängitud motiivide järgi laulmine la-silbil)
  • Harmoonilist kuulamist (ettemängitud kooskõlade kuulamine – 1, 2 või 3 heli)
  • Rütmi (ettekoputatud motiivide järgi koputamine)

NB! Muusikakoolis õppimine on tasuline.

Õppetasu rahvastikuregistri järgselt Paide linnas elavale õppurile on  22 € kuus (alates 1.09.2017). Väljastpoolt Paide linna on õpilaskoha tegevuskulu   arvestuslikuks maksumuseks  175 € kuus.

Täiskasvanute õpe

Täiskasvanute õppesse vastuvõtukatseid ei toimu. Õppimissoovi korral kirjutatakse direktorile avaldus ning vabade kohtade olemasolu korral saavad täiskasvanud õppida pilliõppekavade alusel.

Muusikakooli täiskasvanud õppurile kehtib pilliõppe teenuse kuutasu 25  € (alates 1.03.2017)

Õppetöö kestab 7 aastat ja on jagatud nooremaks (1-4. klass) ja vanemaks astmeks (5-7. klass). Nädalas on noorema astme õpilasel 2 pillitundi (akadeemilist tundi) ja rühmatunnina 2 solfedžotundi (akadeemilist tundi), Kolmandas klassis lisandub üldklaver 0,5 tundi (akadeemilist tundi).

Vanemas astmes lisandub muusikaajalugu 1 tund (akadeemilist tundi).

Hindamine toimub 10-palli süsteemis, õppetöö on jagatud kaheks semestriks. See tähendab, et õpilased saavad tunnistuse 2 korda aastas.

Vaata erialasid ja õpetajaid
Lae alla sisseastumisavaldus
Lae alla avaldus täiskasvanule