Eelkool

Eelkooli oodatakse 6-8-aastaseid muusikahuvilisi lapsi. Avaldusi eelkooli võetakse vastu aastaringselt. Eelkooli astujaile musikaalsuskatseid ei korraldata, piisab vaid 6-8-aastase lapse vanema avaldusest. Ka eelkooli lõpetanud õppurid peavad läbima muusikalised katsed põhiastmesse astumiseks.

Eelkooli õppetasu on 13 € kuus

Põhiõpe

Põhiõppesse võetakse õppima muusikahuvilisi kooliealisi lapsi alates 7. eluaastast. Kandidaat peab ette valmistama ühe temale meelepärase laulu esimese salmi. Kooli astumiseks tuleb veel läbida musikaalsuskatsed, kus kontrollitakse:

  • Laulmist – laulu esitamine vabal valikul
  • Helide järele laulmist
  • Mälu (lühikeste ettemängitud motiivide järgi laulmine la-silbil)
  • Harmoonilist kuulamist (ettemängitud kooskõlade kuulamine – 1, 2 või 3 heli)
  • Rütmi (ettekoputatud motiivide järgi koputamine)

NB! Muusikakoolis õppimine on tasuline.

Õppetasu rahvastikuregistri järgselt Paide linnas elavale õppurile on  22€ kuus (alates 1.09.2017). Väljastpoolt Paide linna teeninduspiirkonda on õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks 2018/2019 õppeaastal 191 € kuus.

Täiskasvanute õpe

Täiskasvanute õppesse vastuvõtukatseid ei toimu. Õppimissoovi korral kirjutatakse direktorile avaldus ning vabade kohtade olemasolul saavad täiskasvanud õppida konkreetse instrumendi vaba õppekava alusel.

Muusikakooli täiskasvanud õppurile kehtib pilliõppe teenuse kuutasu 25  € (alates 1.03.2017)

Õppetöö kestab 7 aastat ja on jagatud nooremaks (1-4. klass) ja vanemaks astmeks (5-7. klass). Nädalas on noorema astme õpilasel 2 pillitundi (akadeemilist tundi) ja rühmatunnina 2 solfedžotundi (akadeemilist tundi), Kolmandas klassis lisandub üldklaver 0,5 tundi (akadeemilist tundi).

Vanemas astmes lisandub muusikaajalugu 1 tund (akadeemilist tundi).

Hindamine toimub 10-palli süsteemis, õppetöö on jagatud kaheks semestriks. See tähendab, et õpilased saavad tunnistuse 2 korda aastas.

Vaata erialasid ja õpetajaid
Lae alla sisseastumisavaldus
Lae alla avaldus täiskasvanule