Paide Muusikakoolist

Paide Muusikakool on asutatud 1958. aastal. Õppetööga alustati 3. novembril, kui õppima asus 50 õpilast.

Õppestruktuur Paide Muusikakoolis koosneb järgmistest astmetest:

  • eelkool (õppurid vanuses 6-7 aastat);
  • põhikooli noorem aste;
  • põhikooli vanem aste;
  • lisa-aasta(d).

Paide Muusikakoolis toimub õppetöö 12. erialal: klaver, viiul, kitarr, flööt, klarnet, saksofon, trompet, tuuba, löökpillid, akordion, pärimusmuusika, kirikuorel.

Õpitavate erialade baasil tegutsevad klaveriansamblid, flöödiansambel, kitarriansamblid, keelpilliansambel, puhkpilliansamblid, löökpilliansambel, väike orkester ja sümfoniettorkester.

2016/2017 õppeaastal õpib Paide Muusikakoolis 120 õpilast. Paide Muusikakoolis töötab 18 õpetajat.

Õppetöö Paide Muusikakoolis toimub teooriaainetes (solfedžo ja muusikaajalugu), grupiõpetuses (ansamblid) ja individuaalõppena erialaainetes.

Oled oodatud Paide Muusikakooli õppima!

Uudised

Muusikakooli avaaktus 4. septembril 16.00

Muusikakooli avaaktus 4. septembril 16.00

Paide Muusikakooli avaaktus toimub 4. septembril kell 16.00 Paide Muusikakoolis! Eelkooli kogunemine 5. septembril kell 16.00. Ilusat õppeaasta algust meie õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele!.. Loe edasi →
Vaata kõiki uudiseid
Vaata ka meie Facebooki