Paide Muusikakoolist

Paide Muusikakool on asutatud 1958. aastal. Õppetööga alustati 3. novembril, kui õppima asus 50 õpilast.

Õppestruktuur Paide Muusikakoolis koosneb järgmistest astmetest:

  • eelkool (õppurid vanuses 6-7 aastat);
  • põhikooli noorem aste;
  • põhikooli vanem aste;
  • lisa-aasta(d).

Paide Muusikakoolis toimub õppetöö 12. erialal: klaver, viiul, kitarr, flööt, klarnet, saksofon, trompet, tuuba, löökpillid, akordion, pärimusmuusika, kirikuorel.

Õpitavate erialade baasil tegutsevad klaveriansamblid, flöödiansambel, kitarriansamblid, keelpilliansambel, puhkpilliansamblid, löökpilliansambel, väike orkester ja sümfoniettorkester.

2016/2017 õppeaastal õpib Paide Muusikakoolis 120 õpilast. Paide Muusikakoolis töötab 18 õpetajat.

Õppetöö Paide Muusikakoolis toimub teooriaainetes (solfedžo ja muusikaajalugu), grupiõpetuses (ansamblid) ja individuaalõppena erialaainetes.

Oled oodatud Paide Muusikakooli õppima!

Uudised

Paide Muusikakooli uued õppurid

Paide Muusikakooli uued õppurid

6. juunil toimusid sisseastumiskatsed, mille tulemusel võeti  vastu järgmised tulevased muusikud: Põhiõpe Armand – Milan Bayrak – löökriistad Tessa Laureen Tõlgu – klaver Alissa Marleen.. Loe edasi →
Vaata kõiki uudiseid
Vaata ka meie Facebooki