Paide Muusikakoolist

Paide Muusikakool on asutatud 1958. aastal. Õppetööga alustati 3. novembril, kui õppima asus 50 õpilast.

Õppestruktuur Paide Muusikakoolis koosneb järgmistest astmetest:

  • eelkool (õppurid vanuses 5-7 aastat);
  • noorem aste  I – IV klass
  • vanem aste  V – VII klass
  • lisa-aasta

Muusikakoolis on kaks osakonda:

  • Põhiõppe osakond
  • Vaba õppekavaga osakond (ainult instrumendi õpe)

 

Paide Muusikakoolis toimub õppetöö 13. erialal: klaver, tšello, viiul,  kitarr, flööt, klarnet, saksofon (alt, sopran, tenor), trompet, altsarv, tromboon, löökpill, akordion, pärimusmuusika. Lisaainena avati 2018. aastal laulu eriala.

Õpitavate erialade baasil tegutsevad klaveriansamblid, flöödiansambel, kitarriansamblid, keelpilliansambel, puhkpilliansamblid, löökpilliansambel,  noorte sümfoniettorkester.

2019/2020 õppeaastal õpib Paide Muusikakoolis 140 õpilast. Paide Muusikakoolis töötab 22 õpetajat.

Õppetöö Paide Muusikakoolis toimub teooriaainetes (solfedžo ja muusikaajalugu), grupiõpetuses (ansamblid) ja individuaalõppena erialaainetes.

Tule Paide Muusikakooli õppima!