Paide Muusikakoolist

Paide Muusikakool on asutatud 1958. aastal. Õppetööga alustati 3. novembril, kui õppima asus 50 õpilast.

Õppestruktuur Paide Muusikakoolis koosneb järgmistest astmetest:

  • eelkool (õppurid vanuses 6-7 aastat);
  • põhikooli noorem aste;
  • põhikooli vanem aste;
  • lisa-aasta(d).

Paide Muusikakoolis toimub õppetöö 12. erialal: klaver, viiul, kitarr, flööt, klarnet, saksofon, trompet, tuuba, löökpillid, akordion, pärimusmuusika, kirikuorel.

Õpitavate erialade baasil tegutsevad klaveriansamblid, flöödiansambel, kitarriansamblid, keelpilliansambel, puhkpilliansamblid, löökpilliansambel, väike orkester ja sümfoniettorkester.

2016/2017 õppeaastal õpib Paide Muusikakoolis 120 õpilast. Paide Muusikakoolis töötab 18 õpetajat.

Õppetöö Paide Muusikakoolis toimub teooriaainetes (solfedžo ja muusikaajalugu), grupiõpetuses (ansamblid) ja individuaalõppena erialaainetes.

Oled oodatud Paide Muusikakooli õppima!

Uudised

Muusikakool ootab uusi õpilasi sisseastumiskatsetele

Muusikakool ootab uusi õpilasi sisseastumiskatsetele

Katsed põhiõppesse toimuvad 6. juunil kell 15.00. Katsetele eelneb konsultatsioon, mis toimub 5. juunil kell 16.00-18.00. Konsultatsioonil osalemine on soovituslik. Kooli astumiseks tuleb läbida musikaalsuskatsed,.. Loe edasi →
Vaata kõiki uudiseid
Vaata ka meie Facebooki